รับตรง58 นักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2558

รับตรง58 นักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2558

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ 2 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 – 30 มกราคม 2558
 • (หน้า 7, 15)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) ทั่วไป
  • 57 คน
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • เป็นหญิงโสด อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 21 ปี
  • ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
  • (หน้า 1)
 • โครงการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เฉพาะสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ชาวไทยมุสลิม 2 คน / ชาวไทยพุทธ 1 คน
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ เทพา สะบ้าย้อย นาทวีจะนะ รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • ได้รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • เป็นหญิงโสดอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีและไม่เกิน 21 ปี
  • มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
  • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
 • (หน้า 4, 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์