TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง58 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 พฤศจิกายน 2557 – 10 มกราคม 2558
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
  • การศึกษาปฐมวัย 60 คน
  • ภาษาไทย 60 คน
  • ภาษาอังกฤษ 60 คน
  • คณิตศาสตร์ 60 คน
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 คน
  • สังคมศึกษา 60 คน
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา 60 คน
  • ดนตรีศึกษา 90 คน
  • นาฏศิลป์ศึกษา 60 คน
  • พลศึกษา 60 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 630 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ คณะครุศาสตร์ อาคาร 12 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3