รับตรง58 +ทุนการศึกษา สำรวจโลก eListening ม.อัสสัมชัญ 2558

รับตรง58 +ทุนการศึกษา สำรวจโลก eListening ม.อัสสัมชัญ 2558

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และร่วมกับ บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะดนตรี
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอน และแผนก 2 ภาษาเท่านั้น ยกเว้นโรงเรียนนานาชาติ

จำนวนรับ

 • 100 ทุน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของหมาวิทยาลัย

เว็บไซต์