รับตรง61 นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก 2561

รับตรง58 นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก 2558 (ขยายเวลา)

โรงเรียนนายสิบทหารบก เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2557 – 1 กุมภาพันธ์ 2558
 • 15 ธันวาคม 2557 – 9 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
  • บุคคลพลเรือน
   • ทหารกองเกินอายุ 18 – 22 ปี
   • ทหารกองหนุนอายุ 18 – 22 ปี
  • ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี
  • ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองบัญชาการ กองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี
  • พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
  • อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
 • หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
  • ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 20 ปี
  • พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
  • อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
  • ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่า
 • ต้องว่ายน้ำได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38