รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2558 (กลุ่มที่ 2)

รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2558 (กลุ่มที่ 2)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 เมษายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 20 คน
 • โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 20 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
 • มีผลการสอบ GAT / PAt 2
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์