รับตรง58 นักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 2558

รับตรง58 นักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 2558

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 22 ธันวาคม 2557 – 27 กุมภาพันธ์ 2558
  • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

  • นักเรียนนายสิบแผนที่
  • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  • เป็นชายโสด อายุตั้งแต่ 17 – 20 ปี
  • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กรุงเทพฯ
  • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3