TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง58 ความสามารถพิเศษทางดนตรี ม.เกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2557 – 9 มกราคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาควิชาดนตรี
   • สาขาวิชาดนตรีไทย 35 คน
   • สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 35 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ เทียบเท่า
 • มีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีหรือขับร้องได้ดี และมีความรู้ได้ทฤษฎีพื้นฐานดุริยางคศิลป์ไทย และดุริยางค์ตะวันตก
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 70 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารการสมัครมาที่ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9