รับตรง58 ทั่วประเทศ ทันตแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

รับตรง58 ทั่วประเทศ ทันตแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2557 – 16 มกราคม 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะผู้เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย รวม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
 • มีผลการทดสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • นักเรียนจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 18 คน
  • เชียงราย 2 คน
  • เชียงใหม่ 1 คน
  • แม่ฮ่องสอน 1 คน
  • ลำพูน 1 คน
  • ลำปาง 1 คน
  • พะเยา 1 คน
  • แพร่ 1 คน
  • น่าน 1 คน
  • อุตรดิตถ์ 1 คน
  • พิษณุโลก 1 คน
  • สุโขทัย 1 คน
  • ตาก 1 คน
  • นครสวรรค์ 1 คน
  • กำแพงเพชร 1 คน
  • เพชรบูรณ์ 1 คน
  • พิจิตร 1 คน
  • อุทัยธานี 1 คน
 • นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ 14 คน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์