TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง58 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (IDDP) นานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา วิศวกรรมการบินและอวกาศ และบริหารธุรกิจ (IDDP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2557 – 16 มกราคม 2558
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ
  • ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ และบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา) IDDP
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 15 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6