TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง58 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ-นานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 15 ธันวาคม 2557
  • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในหรือต่างประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75
  • มีผลการสอบ GAT2 / PAT1 / PAT7
  • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

  • ยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5