TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง58 +ทุน วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.สงขลานครินทร์-ปัตตานี 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอิสลามศึกษา พร้อมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • ทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเภทท่องจำอัลกุรอาน (ฮาฟิซ) 2 คน
 • ทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเภทอนาซีด 2 คน
 • ทุนนักเรียนดีเด่น 4 คน
 • ทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 คน
 • ทุนภาคกลางและตะวันออก 4 คน
 • ทุนภาคใต้ตอนบน (รวมทั้งสงขลาและสตูล) 5 คน
 • ทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 คน
 • ทุนภาคเหนือ 2 คน
 • ทุนนักเรียนที่จบซานาวีย์จากต่างประเทศ 2 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติอื่นตามแต่ละประเภททุนกำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 26 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่งานรับนักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6