TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

โครงการรับตรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(รอบ2) พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2556

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเห็นควรให้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรักตรง หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2556 รอบ 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กําหนดการรับสมัคร

  • วันนี้ – 26 มีนาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • ครุศาสตร์เกษตร

จำนวนรับ

  • 60 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารวิชาการฯ ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์