โครงการรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 2556

โครงการรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 2556

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

กําหนดการรับสมัคร

  • 11 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2556 (สมัครด้วยตัวเอง)
  • 1 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2556 (สมัครทางอินเตอร์เน็ตและไปรษณีย์)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยราชธานี
  • สมัครทางไปรษณีย์
  • สมัครทางเว็บไซต์ ที่ http://register.rtu.ac.th/Form.php

เว็บไซต์

อื่นๆ