รับตรง57 สาขาวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา 2557 (รอบหลังแอดมิชชั่น)

รับตรง57 สาขาวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา 2557 (รอบหลังแอดมิชชั่น)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (รอบหลังแอดมิชชั่น)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 29 – 31 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 50 คน – หน้า 2
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 50 คน – หน้า 6

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จำนวนรับ

  • รวม 100 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร QS2 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ