TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง57 การบริหารทั่วไป คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา 2557 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

  • 24 – 31 กรกฎาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

  • 100 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ชั้น 6 อาคาร QS 2 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
หน้า: 1 2 3 4 5