รับตรง57 โครงการเพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2557

รับตรง57 โครงการเพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2557

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ โครงการเพชรราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 – 28 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เคมี 50 คน
  • ชีววิทยา 50 คน
  • ฟิสิกส์ 10 คน
  • ฟิสิกส์ประยุกต์ (อิเล็กทรอนิกส์) 5 คน
  • ฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน) 5 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

จำนวนรับ

 • รวม 120 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์ หรือ สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ