รับตรง57 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2557 (รอบพิเศษ)

รับตรง57 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2557 (รอบพิเศษ)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบพิเศษ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 22 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    • สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
    • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์