รับตรง57 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2557 (รอบหลัง Admission)

รับตรง57 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2557 (รอบหลัง Admission)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบหลัง Admission)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 21 – 23 กรกฎาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

คุณสมบัติ

  • มีผลคะแนนการสอบ O-NET / GAT / PAT 1

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา ชั้น 14 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

รับข่าวสารเพิ่มเติม

รับตรง57 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2557 (รอบหลัง Admission)

เว็บไซต์