รับตรง59 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2559 (เป็นกรณีพิเศษ)

รับตรง57 สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 2557 (กรณีพิเศษ)

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (กรณีพิเศษ)

กําหนดการรับสมัคร

  • 7 – 22 กรกฎาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 3.00 ขึ้นไป
  • มีผลการสอบ O-NET / GAT / PAT 2 ประจำปีการศึกษา 2557

วิธีสมัคร

  • ยื่นใบสมัครโดยตรงได้ที่สำนักงานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
หน้า: 1 2