รับตรง57 การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะฯ ม.เชียงใหม่ 2557 (ครั้งที่ 2)

รับตรง57 การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะฯ ม.เชียงใหม่ 2557 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 30 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในแผนการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-คำนวณ) เท่านั้น
  • มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30 และมีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.30

จำนวนรับ

  • 50 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ห้อง 101-1 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ