TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง57 หลักสูตรเภสัชศาสตร์ นักเรียนทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2557 (รอบพิเศษ)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรอบพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • 7 – 11 กรกฎาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรเภสัชศาสตร์

คุณสมบัติ

  • ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย แผนการเรียนวิทย์-คณิตเท่านั้น
  • มีผลคะแนนจากการทดสอบ O-NET / GAT / PAT 1 / PAT 2

จำนวนรับ

  • 10 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4