รับตรง57 คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2557 (ครั้งที่ 3)

รับตรง57 คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2557 (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 3

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 14 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 60 คน
    • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 70 คน

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.00 ขึ้นไป
  • หรือจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT / PAT 1 / PAT 2

จำนวนรับ

  • รวม 130 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์