รับตรง57 อินเดียศึกษา (นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ 2557 (รอบ 2)

รับตรง57 อินเดียศึกษา (นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ 2557 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอินเดียศึกษา หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ โดยการคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • อินเดียศึกษา

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร
  • IELTS (Academic) ระดับ 4.0 ขึ้นไป หรือ
  • TOEFL:
   • CBT (computer-based test) 97 คะแนนขึ้นไป
   • PBT (paper-based test) 400 คะแนนขึ้นไป
   • IBT (internet-based test) 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • TU-GET 400 คะแนนขึ้นไป

จำนวนรับ

 • 80 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครสอบด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์