สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงการรับตรง วิศวกรรมปิโตรเคมี พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ปีการศึกษา 2556

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมี ปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน

กําหนดการรับสมัคร

  • 28 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน http://www.reg.kmitl.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ