TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

โครงการรับตรง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.ทักษิณ 2557

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • 23 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีคะแนน GAT (ปี 2556-2557)

จำนวนรับ

  • 35 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3