TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

โครงการรับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ 2557 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

  • 16 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 30 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 33 คน
  • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 34 คน
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 32 คน

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แล้ว
  • มีผลการสอบ GAT / PAT1 / PAT2
  • สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

จำนวนรับ

  • รวม 129 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครทางออนไลน์ผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9