โครงการรับตรง ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2557 (รอบที่ 4)

โครงการรับตรง ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2557 (รอบที่ 4)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 4)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ชีววิทยาประยุกต์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ