รับตรง58 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558

โครงการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556

โครงการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556

กําหนดการรับสมัคร

  • 28 มกราคม – 15 เมษายน 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ต http://www.cmru.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ