โครงการรับตรง คณะมัณฑนศิลป์ (ครั้งที่ 2) ม.ศิลปากร 2557

โครงการรับตรง คณะมัณฑนศิลป์ (ครั้งที่ 2) ม.ศิลปากร 2557

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง (โครงการปกติ) ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 10 – 30 มิถุนายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 3 คน
  • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 8 คน
  • สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ศึกษา 3 คน
  • สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 11 คน
  • สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 5 คน

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่มีคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2557 (โครงการปกติ) ผ่านตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือกแต่ละสาขาวิชาที่สมัครคัดเลือก
  • เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยวิธีการสอบรับตรง ปีการศึกษา 2557 (โครงการปกติ) ครั้งที่ เว้นแต่แจ้งขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกฯ ก่อนวันยื่นใบสมัครคัดเลือก

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

  • รวม 30 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครรับตรงผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4