โครงการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.บูรพา 2557

โครงการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.บูรพา 2557

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมโยธา 30 คน
 • วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 30 คน
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 30 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์คณิต หรือเทียบเท่า
 • หรือ สำเร็จการศึกษาเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติ
 • มีผลคะแนนภาษาอังกฤษจากการตรวจสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  • TOEFL
   • paper-based — ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   • computer-based — ไม่ต่ำกว่า 173 หรือ
   • internet-based — ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
  • BUU-TEST — ไม่ต่ำกว่า 60 หรือ
  • CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 60

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

 • รวม 90 คน

วิธีสมัคร

 • รับสมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23