TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

โครงการรับตรง คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติและภาคพิเศษ ม.บูรพา 2557

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ คณะโลจิสติกส์ หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • 23 – 24 มิถุนายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
  • การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ

จำนวนรับ

  • รวม 48 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครคัดเลือกด้วยตนเอง ณ ห้อง 202 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้า: 1 2 3 4 5 6