ปฏิทิน TCAS64 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2564

ปฏิทิน TCAS64 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2564

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศกำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบ 1 Portfolio
  • รับสมัคร : 5 – 20 มกราคม 2564
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 5 กุมภาพันธ์ 2564
  • สอบสัมภาษณ์ : 13 กุมภาพันธ์ 2564
  • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 22 กุมภาพันธ์ 2564
  • ยืนยันสิทธิ์ : 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
 • รอบ 2 โควตา
  • รับสมัคร : 1 – 17 มีนาคม 2564
  • สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขาที่กำหนด : 10 เมษายน 2564
  • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 2564
  • ยืนยันสิทธิ์ : 10-11 พฤษภาคม 2564
 • รอบ 3 Admission 1 / Admission 2
  • รับสมัคร : 7 – 15 พฤษภาคม 2564
  • สอบสัมภาษณ์ : 5-6 มิถุนายน 2560 4
 • รอบ 4 Direct Admission
  • มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

เว็บไซต์