TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

โครงการรับตรง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) ม.ขอนแก่น 2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 6 กรกฎาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 40 คน
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ 40 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 • มีผลคะแนนการสอบโอเน็ต (O-NET)
 • มีผลคะแนนการทดสอบทั่วไป (GAT)
 • มีผลคะแนนการทดสอบทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
 • มีผลคะแนนการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)

จำนวนรับ

 • รวม 120 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบการรับตรงออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4