รับตรง64 ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียว 2564

รับตรง64 ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียว 2564

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

จำนวนที่รับ

 • 40 ทุน
 • ทุนละ 579,140 บาท (ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี) และหอพักนักศึกษาฟรี

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • เขียนเรียงความ
 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 ตุลาคมถึง 3 พฤศจิกายน 2563

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์