ปฏิทิน TCAS64 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2564

ปฏิทิน TCAS64 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศกำหนดการการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และทวิภาษา ระบบ TCAS64 ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

รอบ 1 Portfolio

 • รอบ 1.1 เฉพาะศูนย์ลำปาง,พัทยา
  • รับสมัคร … 2 – 16 พฤศจิกายน 2563
  • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ … 26 พฤศจิกายน 2563
  • สอบสัมภาษณ์ … 28-29 พฤศจิกายน 2563
  • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก … 9 ธันวาคม 2563
 • รอบ 1.2
  • รับสมัคร … 5-19 มกราคม 2564
  • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ … 10 กุมภาพันธ์ 2564
  • สอบสัมภาษณ์ … 13-14 กุมภาพันธ์ 2564
  • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก … 22 กุมภาพันธ์ 2564
 • ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ … 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
 • สละสิทธิ์ Clearing House (เลือกสละสิทธิ์)
  • ช่วงที่ 1 … 24-25 กุมภาพันธ์ 2564
  • ช่วงที่ 2 … 12-13 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา … 3 มีนาคม 2564

สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ : ใช้ในรอบ 2 Quota และรอบ 3 Admission

 • สมัครสอบ … 5 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2564
 • สอบข้อเขียน … 6 – 10 เมษายน 2564

รอบ 2 Quota

 • รับสมัคร … 5 – 18 มีนาคม 2564
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ … 3 พฤษภาคม 2564
 • สอบสัมภาษณ์ … 5 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก … 10 พฤษภาคม 2564
 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing House … 10-11 พฤษภาคม 2564
 • สละสิทธิ์ Clearing House … 12-13 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา … 19 พฤษภาคม 2564

รอบ 3 Admission

 • รับสมัคร … 7 – 15 พฤษภาคม 2564
 • สอบสัมภาษณ์ … 4 – 7 มิถุนายน 2564
 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
  • ครั้งที่ 1 … 26 พฤษภาคม 2554
  • ครั้งที่ 2 … 1 มิถุนายน 2564
 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
  • ครั้งที่ 1 … 26-27 พฤษภาคม 2564
  • ครั้งที่ 2 … อัตโนมัติ
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา … 10 มิถุนายน 2564

ปรับปรุงล่าสุด

 • 29 กันยายน 2563

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เพิ่มเติม

ปฏิทิน TCAS64 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2564