ปฏิทิน TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564

ปฏิทิน TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศกำหนดการการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร … 1 – 15 ธันวาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ … 8 มกราคม 2564
 • สอบสัมภาษณ์ … 12-13 มกราคม 2564
 • ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ใน มข. … 15 มกราคม 2564
 • ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองใน มข. … 18 – 19 มกราคม 2564
 • ประกาศเรียกผู้ผ่านอันดับสำรองเพื่อคัดกรอง … 21 มกราคม 2564
 • ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองของผู้ผ่านอันดับสำรอง … 23 มกราคม 2564
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House … 22 กุมภาพันธ์ 2564
 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing House … 22- 23 กุมภาพันธ์ 2564
 • สละสิทธิ์ในระบบ ทปอ. … 24-25 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา … 27 กุมภาพันธ์ 2564
 • รายงานตัว … 4-8 มีนาคม 2564

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เพิ่มเติม

ปฏิทิน TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564