ปฏิทินTCAS63 มหาวิทยาลัยบูรพา 2563

ปฏิทินTCAS63 มหาวิทยาลัยบูรพา 2563

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 Portfolio
  • รับสมัคร : 2 – 16 ธ.ค. 2562
  • สอบสัมภาษณ์ : 18 – 19 ม.ค. 2563
  • ประกาศผล : 30 ม.ค. 2563
 • รอบที่ 2 โควตา
  • รับสมัคร : 6 ก.พ. – 23 มี.ค. 2563
  • สอบสัมภาษณ์ : 4 – 5 เม.ย. 2563
  • ประกาศผล : 22 เม.ย. 2563
 • รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
  • รับสมัคร : 17 – 27 เม.ย. 2563
  • สอบสัมภาษณ์ : 9 – 10 พ.ค. 2563
  • ประกาศผล : 8 พ.ค. 2563
 • รอบที่ 4 Admission
  • รับสมัคร : 7 – 20 พ.ค. 2563
  • สอบสัมภาษณ์ : 30 – 31 พ.ค. 2563
  • ประกาศผล : 29 พ.ค. 2563
 • รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
  • รับสมัคร : 9 – 15 มิ.ย. 2563
  • สอบสัมภาษณ์ : 21 มิ.ย. 2563
  • ประกาศผล : มหาวิทยาลัยกำหนด

รับข่าวสารเพิ่มเติม

ปฏิทินTCAS63 มหาวิทยาลัยบูรพา 2563

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: