ปฏิทินTCAS63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563

ปฏิทินTCAS63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563

มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : Portfolio
  • รับสมัคร : 2 – 16 ธ.ค. 2562
  • ประกาศผล : 13 ม.ค. 2563
  • สอบสัมภาษณ์ : 18 ม.ค. 2563
  • ยืนยันสิทธิ์ : 30 – 31 ม.ค. 2563
 • รอบที่ 2 : โควตา
  • รับสมัคร : 6 – 21 ก.พ. 2563 หรือ 6 – 26 ก.พ. 2563 (ขึ้นกับโครงการ)
  • ประกาศผล : 10 เม.ย. 2563
  • สอบสัมภาษณ์ : 18 เม.ย. 2563
  • ยืนยันสิทธิ์ : 22 – 23 เม.ย. 2563
 • รอบที่ 3 : Admission 1
  • รับสมัคร : 17 – 27 เม.ย. 2563
  • ประกาศผล : 8 พ.ค. 2563
  • สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ : 11 หรือ 12 พ.ค. 2563 (ขึ้นกับวิทยาเขต)
 • รอบที่ 4 : Admission 2
  • รับสมัคร : 7 – 20 พ.ค. 2563
  • ประกาศผล : 29 พ.ค. 2563
  • สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ : 1 หรือ 2 มิ.ย. 2563 (ขึ้นกับวิทยาเขต)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

ปฏิทินTCAS63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: