ปฏิทินTCAS63 GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET 2563

ปฏิทินTCAS63 GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET 2563

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศกำหนดการการสอบคัดเลือก GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กําหนดการรับสมัคร

 • GAT-PAT
  • สมัคร : 25 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2562
  • สอบ : 22 – 25 ก.พ. 2563
  • ประกาศผล : 1 เม.ย. 2563
 • 9 วิชาสามัญ
  • สมัคร : 5 – 19 ธ.ค. 2562
  • สอบ : 14 – 15 มี.ค. 2563
  • ประกาศผล : 5 เม.ย. 2563
 • O-NET
  • สมัคร : โรงเรียนส่งรายชื่อ
  • สอบ : 29 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563
  • ประกาศผล : 27 มี.ค. 2563

ปฏิทินTCAS63 GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET 2563

ป้ายกำกับ: