ปฏิทินTCAS63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563

ปฏิทินTCAS63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศกำหนดการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน
  • รับสมัคร : 3 – 16 ธ.ค. 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 9 ม.ค. 2563
  • สอบสัมภาษณ์ : 16 ม.ค. 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 30 ม.ค. 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 4 ก.พ. 2563
 • รอบที่ 2 : โควตา
  • รับสมัคร : 6 – 17 ก.พ. 2563
  • ทดสอบวิชาเฉพาะ : 7 – 8 มี.ค. 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 9 เม.ย. 2563
  • สอบสัมภาษณ์ : 17 เม.ย. 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 22 เม.ย. 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 27 เม.ย. 2563
 • รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
  • รับสมัคร : 17 – 27 เม.ย. 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 8 พ.ค. 2563
  • สอบสัมภาษณ์ : 13 พ.ค. 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 17 พ.ค. 2563
 • รอบที่ 4 : รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
  • รับสมัคร : 7 – 20 พ.ค. 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :29 พ.ค. 2563
  • สอบสัมภาษณ์ : 2 มิ.ย. 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 7 มิ.ย. 2563

รับข่าวสารเพิ่มเติม

ปฏิทินTCAS63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: