รับตรง63 โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน วิทยาลัยดุสิตธานี 2563 (2 ครั้ง)

รับตรง63 โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน วิทยาลัยดุสิตธานี 2563 (2 ครั้ง)

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (2 ครั้ง)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • ครั้งที่ 1
  • บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2562
 • ครั้งที่ 2
  • 28 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ
  • หลักสูตรภาษาไทย
   • การจัดการโรงแรม
   • การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
   • นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • หลักสูตรนานาชาติ
   • Hotel & Resort Management
   • Professional Culinary Arts
 • วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ชลบุรี
  • หลักสูตรภาษาไทย
   • การจัดการโรงแรม
   • การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครที่วิทยาลัยดุสิตธานี

เว็บไซต์