รับตรง63 ประเภทโควตา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2563

รับตรง63 ประเภทโควตา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2563

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

สาขาที่เปิดรับ

โควตาที่เปิดรับ

 • โควตาโรงเรียน
 • โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
 • โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละ สาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละ ประเภทโควตากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์