รับตรง63 สอบตรง/สอบชิงทุน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2563

รับตรง63 สอบตรง/สอบชิงทุน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2563

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

สาขาที่เปิดรับ

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2
  • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 7)
  • (ทุนการศึกษา หน้า 3)
  • (ค่าเทอม หน้า 10)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
  • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19