รับตรง62 ระดับปริญญาตรี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2562 (รอบ 6/2)

รับตรง62 ระดับปริญญาตรี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2562 (รอบ 6/2)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 6/2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

สาขาที่เปิดรับ

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่เปิดรับสมัคร
  • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์