TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตา 14 จ.ภาคใต้ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2561

รับตรง62 ระดับปริญญาตรี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2562 (รอบ 6/2)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 6/2)

กําหนดการรับสมัคร

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่เปิดรับสมัคร
  • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5