TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

โครงการรับตรง ผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา 2557

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • 29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีผลคะแนนจากการสอบ GAT PAT2

จำนวนรับ

  • รวม 15 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6