โครงการรับตรง ผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา 2557

โครงการรับตรง ผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา 2557

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีผลคะแนนจากการสอบ GAT PAT2

จำนวนรับ

  • รวม 15 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์