โครงการรับตรง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์-ลำปาง 2557

โครงการรับตรง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์-ลำปาง 2557

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 21 – 30 พฤษภาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

  • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของศิษย์จังหวัดภาคเหนือ (ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี) เน้นสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • ผู้สมัครต้องมีผลการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นม.4-6 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลคะแนนจากการสอบ GAT PAT1 PAT2

จำนวนรับ

  • 10 คน

วิธีสมัคร

  • ดาวโหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย พร้อมส่งเอกสารประกอบประกอบการสมัครโดยไปรษณีย์มายังสถาบัน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์