รับตรงTCAS62 รอบ 5 โครงการภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 5 โครงการภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 2562

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ-ภาคพิเศษ
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภาคพิเศษ
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • การบริหารท้องถิ่น-ภาคพิเศษ
  • การบริหารทั่วไป-ภาคพิเศษ
  • นิติศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • รัฐศาสตร์-ภาคพิเศษ
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • เทคโนโลยีการศึกษา-ภาคพิเศษ
 • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการสอบ O-NET
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 185 คน
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์