รับตรงTCAS62 รอบ 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2562 (ครั้งที่ 2)

รับตรงTCAS62 รอบ 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2562 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์กราฟิก-ภาคพิเศษ
  • ออกแบบกราฟิกและโฆษณา-ภาคพิเศษ
  • โทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย-ภาคพิเศษ
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 75 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือกเฉพาะทาง
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์