TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 5 วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ลาดกระบัง 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 31 พฤษภาคม 2562
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือหลักสูตรนานาชาติ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ในประเทศหรือต่างประเทศ
 • ผ่านเกณฑ์ตามประเภทที่สมัคร
  • นักเรียนช้างเผือก
  • นักเรียนโควตา
  • นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
  • นักเรียนทั่วไป
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 50 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7