TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

โครงการรับตรง นักเรียนผลการเรียนดี คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาการประมง
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
 • สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 • ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.60
 • มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
 • มีผลคะแนน GET PAT1 PAT2 ครั้งที่ 1/2557 หรือครั้งที่ 2/2557

จำนวนรับ

 • รวม 30 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • สมัครด้วยตนเองที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า: 1 2 3 4